آدرس اینترنتی (دامین)

دامین سالیانه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله
com 45,000 90,000 135,000 180,000 225,000 450,000
net 45,000 90,000 135,000 180,000 225,000 450,000
org 45,000 90,000 135,000 180,000 225,000 450,000
biz 45,000 90,000 135,000 180,000 225,000 450,000
info 45,000 90,000 135,000 180,000 225,000 450,000
co 113,000 226,000 339,000 452,000 565,000 -
ws 43,000 86,000 129,000 172,000 215,000 430,000
asia 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 600,000
mobi 75,000 150,000 225,000 300,000 375,000 750,000
me 107,000 214,000 321,000 428,000 535,000 1,070,000
pro 63,000 126,000 189,000 252,000 315,000 630,000
tv 113,000 226,000 339,000 452,000 565,000 1,000,000
ir 12,000 - - - 36,000 -
co.ir 10,000 - - - 30,000 -
net.ir 10,000 - - - 30,000 -
org.ir 10,000 - - - 30,000 -
gov.ir 10,000 - - - 30,000 -
sch.ir 10,000 - - - 30,000 -
ac.ir 10,000 - - - 30,000 -
id.ir 10,000 - - - 30,000 -
in 45,000 - - - - -

خبرنامه

در صورت تمایل برای عضویت در خبرنامه، آدرس الکترونیکی و نام خود را در فرم زیر وارد و ارسال فرمایید.
raynab
شما می توانید به راحتی و 24 ساعته از طریق ایمیل ، سایت یا در ساعات اداری از طریق گفتگوی آنلاین و تلفن با کارشناسان رایناب فن آوران تماس حاصل نمایید.

: 021-88771699

: info@raynab.com